Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất – Kế Toán Tây Ninh

Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất
5/5 - (1 bình chọn)

Cho tôi hỏi cách nộp thuế môn bài online mới nhất được không? và cách nộp thuế môn bài như thế nào? Thuế môn bài là gì? Kế Toán Tây Ninh xin giải đáp như sau:

I. Cách nộp thuế môn bài trên thuế điện tử mà người nộp thuế có thể tham khảo:

Bước 1: Truy cập vào trang web: thuedientu.gdt.gov.vn

Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất tại - Kế Toán Tây Ninh
Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất tại – Kế Toán Tây Ninh

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp Lưu ý tên đăng nhập: MST-QL Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất - Kế Toán Tây Ninh Bước 3: Sau khi đăng nhập chọn NỘP THUẾ => Chọn ngân hàng -> Tạm nộp (như hình dưới) Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất - Kế Toán Tây Ninh Bước 4: Điền tờ khai thông tin nộp thuế môn bài: – Loại tiền: VNĐ – Trích từ tài khoản nào: Chọn số tài khoản nào của Ngân hàng đã chọn ở bước 3 để trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất - Kế Toán Tây Ninh – Thông tin cơ quan quản lý thu: Mặc định thông tin cơ quan quản lý thu của doanh nghiệp. Nếu nộp thuế cho chi nhánh/văn phòng đại diện thì phải chọn lại mục này để thay đổi cho đúng với cơ quan quản lý thu của chi nhánh/văn phòng đại diện. – Thông tin Kho Bạc: + Chuyển cho Kho bạc Nhà nước: Hệ thống tự động chọn + Mở tại NHTM ủy nhiệm thu: Chọn bất kỳ ngân hàng nào nhưng nên chọn cùng hệ thống ngân hàng với ngân hàng doanh nghiệp mở tài khoản (nếu có) – Loại thuế: Chọn “Thuế Nội địa” Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất - Kế Toán Tây Ninh – Trong mục “Các loại thuế khác”, click “Lựa chọn” => Tờ khai (Số quyết định, thông báo chưa có nên sẽ nộp theo Tờ khai) => Chọn Tờ khai => Kéo xuống dưới tại mục “THUẾ MÔN BÀI” chọn 01/LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021) => Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo chọn Nộp thuế theo năm: 00/CN/YYYY và điền 2024 vào ô bên cạnh để được “00/CN/2024” => Tiếp tục Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất - Kế Toán Tây Ninh

– Tại mục Nội dung các khoản nộp NSNN chọn Mục 2850 – Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh => Tra cứu => Kéo xuống dưới để chọn mức lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải nộp

– Tại mục Nội dung các khoản nộp NSNN chọn Mục 2850 – Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh => Tra cứu => Kéo xuống dưới để chọn mức lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải nộp

  Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất - Kế Toán Tây Ninh

Xác định mức lệ phí môn bài theo mức vốn điều lệ của doanh nghiệp ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp => Điền số tiền tương ứng với mức lệ phí môn bài phải nộp vào mục Số tiền VND, ví dụ bậc 1 sẽ điền 3.000.000 đồng => Nhập vào ô Ghi chú: “Nộp tiền lệ phí môn bài 2024”

Bước 5: Chọn [Hoàn thành] và kiểm tra lại thông tin => Chọn [Ký và nộp]

Bước 6: Sau khi Ký số và nộp thành công thì người nộp thuế tiến hành tra cứu bằng cách sau:

– Chọn [Nộp thuế] => [Tra cứu giấy nộp tiền] và tiến hành tra cứu theo ngày lập giấy nộp tiền (tức ngày nộp).

II. Quy định mức nộp và hạn nộp

Căn cứ Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ Quy định về lệ phí môn bài và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020;

Căn Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lệ phí môn bài và Thông tư sửa đổi, bổ sung số 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020;

+ Về mức thu và tiểu mục: Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016, NNT tự xác định mức lệ phí môn bài và tiểu mục nộp, cụ thể như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm – Tiểu mục: 2862;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm – Tiểu mục 2863;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm – Tiểu mục 2864.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức tại điểm a và điểm b căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Về hạn nộp: Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Để tránh phát sinh nợ và tiền chậm nộp do nộp chậm, nộp sai, nộp nhầm, hệ thống quá tải… đề nghị Người nộp thuế nộp lệ phí môn bài trước ngày 25/01.

+ Về các trường hợp được miễn lệ phí môn bài: NNT thuộc các trường hợp quy định tại Điều 3 129/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 và Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020.

* Trường hợp Doanh nghiệp nộp thuế sai tiểu mục, sai mã số thuế chính/chi nhánh, Doanh nghiệp thực hiện lập Thư tra soát đề nghị điều chỉnh trên hệ thống nộp thuế điện tử.

 

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, Kế Toán Tây Ninh sẽ gọi lại ngay cho bạn

Bài viết liên quan:Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất

Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất – Kế Toán Tây Ninh

Nội dungI. Cách nộp thuế môn bài trên thuế điện tử mà người nộp thuế có thể tham khảo:II. Quy định mức nộp và hạn nộpLiên hệ với chúng tôi Cho tôi hỏi cách nộp thuế môn bài online mới nhất được không? và cách nộp thuế môn bài như thế nào? Thuế môn bài … Read more

hóa đơn điện tử

Xử lý sai sót hóa đơn điện tử thì bên bán và bên mua có phải bắt buộc lập văn bản thỏa thuận, ký tên, đóng dấu kèm hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế?

Nội dungI. Cách nộp thuế môn bài trên thuế điện tử mà người nộp thuế có thể tham khảo:II. Quy định mức nộp và hạn nộpLiên hệ với chúng tôi Tại điểm b1 Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định: “b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn … Read more

Những lưu ý về chính sách thuế đầu năm 2023

Những lưu ý về chính sách thuế đầu năm 2023

Kế Toán Tây Ninh xin được phép gửi đến Quý anh/chị doanh nghiệp một số thay đổi chính sách năm 2023 được chúng tôi cập nhật lại một số nội dung sau:

Đào tạo kế toán thực hành tại Tây Ninh

Đào tạo kế toán thực hành tại Tây Ninh

Nội dungI. Cách nộp thuế môn bài trên thuế điện tử mà người nộp thuế có thể tham khảo:II. Quy định mức nộp và hạn nộpLiên hệ với chúng tôi Bạn đang cần học kế toán thực hành tại Tây Ninh? Học kế toán để bổ sung kiến thức quản lý doanh nghiệp? Học kế … Read more

9 câu hỏi khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang Thông tư 78

9 câu hỏi khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang thông tư 78

Nội dungI. Cách nộp thuế môn bài trên thuế điện tử mà người nộp thuế có thể tham khảo:II. Quy định mức nộp và hạn nộpLiên hệ với chúng tôi Câu 1: THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC phải chuyển đổi Hóa đơn điện tử sang thông tư 78 là khi nào? Thời điểm bắt buộc 100% … Read more

Liên hệ tư vấn