Cách kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn điện tử thuế đã duyệt chưa?

Cách kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn điện tử thuế đã duyệt chưa?
5/5 - (3 bình chọn)

Sau 2 ngày lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử làm sao biết hóa đơn của bạn đã được cơ quan thuế duyệt chưa?

Chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html

Cách kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn điện tử thuế đã duyệt chưa?
Truy cập trang web như trên

Bước 2: Khi đã nhập thông tin vào ô tra cứu gồm

– Mã số thuế công ty cần tra cứu
– Từ ngày đến ngày
– Mã xác thực
– Nhấn nút tìm kiếm

Cách kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn điện tử thuế đã duyệt chưa?

 

Bước 3: Nhấn vào “Ngày phát hành” như hình trên sẽ hiển thị ra 1 bảng như sau:

Cách kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn điện tử thuế đã duyệt chưa?

Ngày bắt đầu sử dụng là ngày hóa đơn có hiệu lực.

Bước 4: Doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn từ ngày có hiệu lực.

 

 

Bài viết liên quan:Đào tạo kế toán thực hành tại Tây Ninh

Đào tạo kế toán thực hành tại Tây Ninh

Nội dungBước 1: Truy cập vào trang web: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.htmlBước 2: Khi đã nhập thông tin vào ô tra cứu gồmBước 3: Nhấn vào “Ngày phát hành” như hình trên sẽ hiển thị ra 1 bảng như sau:Bước 4: Doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn từ ngày có hiệu lực. 5/5 – (1 bình chọn) […]

9 câu hỏi khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang Thông tư 78

9 câu hỏi khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang thông tư 78

Nội dungBước 1: Truy cập vào trang web: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.htmlBước 2: Khi đã nhập thông tin vào ô tra cứu gồmBước 3: Nhấn vào “Ngày phát hành” như hình trên sẽ hiển thị ra 1 bảng như sau:Bước 4: Doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn từ ngày có hiệu lực. 5/5 – (1 bình chọn) […]

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần uy tín tại Tây Ninh 2021

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần uy tín tại Tây Ninh 2021

Nội dungBước 1: Truy cập vào trang web: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.htmlBước 2: Khi đã nhập thông tin vào ô tra cứu gồmBước 3: Nhấn vào “Ngày phát hành” như hình trên sẽ hiển thị ra 1 bảng như sau:Bước 4: Doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn từ ngày có hiệu lực. 3.8/5 – (6 bình chọn) […]

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Tây Ninh

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Tây Ninh

Nội dungBước 1: Truy cập vào trang web: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.htmlBước 2: Khi đã nhập thông tin vào ô tra cứu gồmBước 3: Nhấn vào “Ngày phát hành” như hình trên sẽ hiển thị ra 1 bảng như sau:Bước 4: Doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn từ ngày có hiệu lực. 5/5 – (3 bình chọn) […]

Điều kiện thành lập công ty TNHH tại Tây Ninh

Điều kiện thành lập công ty TNHH tại Tây Ninh

Nội dungBước 1: Truy cập vào trang web: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.htmlBước 2: Khi đã nhập thông tin vào ô tra cứu gồmBước 3: Nhấn vào “Ngày phát hành” như hình trên sẽ hiển thị ra 1 bảng như sau:Bước 4: Doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn từ ngày có hiệu lực. 5/5 – (4 bình chọn) […]

Liên hệ tư vấn