THÔNG TIN ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

:gear::gear::gear:THÔNG TIN ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT ✮ Tuyển: 2 Nam 21- 35 tuổi ✮ Địa điểm làm việc: OSAKA ✮ Nội dung chi tiết công việc: :black_small_square:︎ Vận hành máy tiện CNC, MC để gia công sản phẩm. :black_small_square:︎ Thiết kế chế tạo khuôn sản phẩm. :black_small_square:︎ Đọc hiểu […]

Liên hệ tư vấn